O nas

Agrokoop – podjetje različnih dejavnosti

Montaža – naša ekipa poskrbi za montažo vsega stavbnega pohištva

Odkup grozdja – pomagamo vam pri prodaji grozdja

Sušilnica – v sušilnici vam lahko posušimo sadje, zelenjavo, zelišča…

  • AGROKOOP, proizvodnja, trgovina in druge storitve, d.o.o.

  • Ptujska cesta 12A, Ormož

  • Matična št.: 6388779000

  • Davčna št.: 82831416 (davčni zavezanec)

Kontakt

  • Hardek 44a, 2270 Ormož

  • +386 (0)31 704 128

  • info@agrokoop.si

Montaža

S klikom na spodnje sličice vam predstavimo naše delo.

Odkup grozdja

Podjetje AGROKOOP d.o.o, je že v letu 2017 pričelo s povezovanjem vinogradnikov, ki svojih pridelkov niso organizirano prodajali ali so bili tržno nezanimivi za odkupovalce. Iz poslovnega sodelovanja s Kmetijsko zadrugo Gornja Radgona z.o.o. se je rodila ideja o organizaciji odkupa grozdja na območju Jeruzalemsko-ormoških goric za potrebe vinske kleti Radgonske Gorice d.d. Tako smo v letu 2017 podpisali prvo pogodbo o poslovnem sodelovanju direktno s podjetjem Radgonske Gorice d.d. Že prvo leto smo, kljub dogovoru o sodelovanju v mesecu avgustu, uspeli realizirati odkup v višini 83.690,40 EUR. Vse do letošnjega leta je vrednost odkupljenega grozdja strmo naraščala, povprečna cena odkupljenega grozdja pa je v letu 2019 znašala 0,65 €, kar je med najvišjimi odkupnimi cenami na našem območju.

SKUPINA PROIZVAJALCEV AGROKOOP:

sektor grozdje za vino

Zaradi nekonkurenčnosti slovenskega kmetijstva v primerjavi z evropskimi proizvajalci, je potrebno združevanje in povezovanje kmetijskih proizvajalcev na različnih področjih pridelave in predelave kmetijskih proizvodov. Eden načinov povezovanja je skupina proizvajalcev…

Z dobavitelji, vinogradniki, ki so imeli s podjetjem AGROKOOP d.o.o. že v preteklih letih sklenjeno pogodbo o odkupu grozdja, katerim se je priključilo še nekaj tistih, ki jim je bila odpovedana pogodba s strani Vinske kleti Puklavec Family Wines, Jeruzalem Ormož, smo se dogovorili o ustanovitvi skupine pridelovalcev AGROKOOP, kjer je podjetje AGROKOOP d.o.o. kot vodilni partner zagotavljalo delovanje skupine proizvajalcev, dobavo repromaterialov po ugodni ceni, izvajanje izobraževanj in se v imenu vseh pridelovalcev vinogradnikov dogovarjalo o količinskem in kvalitativnem odkupu pridelanega grozdja po cenah, ki so vinogradnikom zagotavljala preživetje.

Tako smo v letu 2019 podali vlogo  na javni razpis za podukrep 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 (2. JR; Uradni list RS, št. 54/19)  za priznanje skupine proizvajalcev za sektor grozdje za vino.

Skupina proizvajalcev AGROKOOP d.o.o. je bila, s strani  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, priznana v mesecu novembru leta 2019 z odločbo št. 332-29/2019/5. Ustanovitev skupine proizvajalcev je bila odziv na takratne razmere na področju pridelave grozdja za namene predelave v vino. Na območju Jeruzalemsko – ormoških goric se je s spremembo poslovne strategije in odpovedjo večine pogodb s strani dotedanjega odkupovalca grozdja, Vinske kleti Puklavec Family Wines, Jeruzalem Ormož, pojavil problem z viški pridelanega grozdja. Z odpovedjo pogodb so predvsem manjši vinogradniki ostali brez možnosti prodaje svojega pridelka, kar bi povzročilo krčenje ter propad vinogradov in posledično propad specifične krajine, obenem pa bi povzročilo tudi zmanjšanje števila vinogradnikov, kar bi še dodatno doprineslo k negativnim trendom finančne nestabilnosti lokalnega prebivalstva in s tem tudi k višanju izseljevanja iz lokalnega okolja.

Z ustanovitvijo skupine smo proizvajalcem, ki so vključeni v skupino, olajšali samo delovanje, saj je podjetje AGROKOOP d.o.o. poskrbelo za prodajne kanale grozdja, dobavo repromaterialov ter organizacijo prevozov, če je bilo potrebno. Podjetje AGROKOOP je svojim proizvajalcem nudilo administrativno ter komercialno podporo, kar glede na smernice v kmetijstvu povzroča samim proizvajalcem največje prepreke pri njihovem razvoju in poslovanju ter posledično s prej navedenimi storitvami zmanjšalo stroške posameznim proizvajalcem.

Trenutno je v skupino proizvajalcev AGROKOOP d.o.o. vključenih 44. vinogradnikov s skupno 76,62 ha vinogradniških površin, podpisano pristopno izjavo pa ima že nadaljnjih 12 vinogradnikov.

Sušilnica

Sušimo za vas

Leta 2012 smo v želji po kvalitetnejšem sušenju zelišča, ki ga pogodbeno sušimo za podjetje Bayer Slovenija, investirali v specializirano sušilnico.

V zadnjem času se vse več posameznikov odloča za gojenje zelišč, ki jih je po obiranju potrebno čim prej kvalitetno in hitro posušiti, da ohranijo čim več zdravilnih lastnosti.

V naši sušilnici vam nudimo ugodno in kvalitetno sušenje večjih količin pridelka ob kontrolirani temperaturi.

Sušilnica je primerna tudi za sušenje sadja in zelenjave. Sestavlja jo šest ločenih omar z devetimi predali.