SKUPINA PROIZVAJALCEV AGROKOOP

sektor grozdje za vino

Zaradi nekonkurenčnosti slovenskega kmetijstva v primerjavi z evropskimi proizvajalci, je potrebno združevanje in povezovanje kmetijskih proizvajalcev na različnih področjih pridelave in predelave kmetijskih proizvodov. Eden načinov povezovanja je skupina proizvajalcev.

Z dobavitelji, vinogradniki, ki so imeli s podjetjem AGROKOOP d.o.o. že v preteklih letih sklenjeno pogodbo o odkupu grozdja, katerim se je priključilo še nekaj tistih, ki jim je bila odpovedana pogodba s strani Vinske kleti Puklavec Family Wines, Jeruzalem Ormož, smo se dogovorili o ustanovitvi skupine pridelovalcev AGROKOOP, kjer je podjetje AGROKOOP d.o.o. kot vodilni partner zagotavljalo delovanje skupine proizvajalcev, dobavo repromaterialov po ugodni ceni, izvajanje izobraževanj in se v imenu vseh pridelovalcev vinogradnikov dogovarjalo o količinskem in kvalitativnem odkupu pridelanega grozdja po cenah, ki so vinogradnikom zagotavljala preživetje.

Tako smo v letu 2019 podali vlogo  na javni razpis za podukrep 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 (2. JR; Uradni list RS, št. 54/19)  za priznanje skupine proizvajalcev za sektor grozdje za vino.

Skupina proizvajalcev AGROKOOP d.o.o. je bila, s strani  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, priznana v mesecu novembru leta 2019 z odločbo št. 332-29/2019/5. Ustanovitev skupine proizvajalcev je bila odziv na takratne razmere na področju pridelave grozdja za namene predelave v vino. Na območju Jeruzalemsko – ormoških goric se je s spremembo poslovne strategije in odpovedjo večine pogodb s strani dotedanjega odkupovalca grozdja, Vinske kleti Puklavec Family Wines, Jeruzalem Ormož, pojavil problem z viški pridelanega grozdja. Z odpovedjo pogodb so predvsem manjši vinogradniki ostali brez možnosti prodaje svojega pridelka, kar bi povzročilo krčenje ter propad vinogradov in posledično propad specifične krajine, obenem pa bi povzročilo tudi zmanjšanje števila vinogradnikov, kar bi še dodatno doprineslo k negativnim trendom finančne nestabilnosti lokalnega prebivalstva in s tem tudi k višanju izseljevanja iz lokalnega okolja.

Z ustanovitvijo skupine smo proizvajalcem, ki so vključeni v skupino, olajšali samo delovanje, saj je podjetje AGROKOOP d.o.o. poskrbelo za prodajne kanale grozdja, dobavo repromaterialov ter organizacijo prevozov, če je bilo potrebno. Podjetje AGROKOOP je svojim proizvajalcem nudilo administrativno ter komercialno podporo, kar glede na smernice v kmetijstvu povzroča samim proizvajalcem največje prepreke pri njihovem razvoju in poslovanju ter posledično s prej navedenimi storitvami zmanjšalo stroške posameznim proizvajalcem.

V skupino proizvajalcev AGROKOOP  je bilo ob priznanju skupine vključenih 44. vinogradnikov s skupno 76,62 ha vinogradniških površin, podpisano pristopno izjavo pa je imelo že nadaljnjih 12 vinogradnikov.

VIZIJA

Kot vodilni partner v skupini proizvajalcev bomo članom skupine zagotavljali odkup celotnega njihovega pridelka grozdja skupaj z zagotavljanjem logistike odkupa. Količinski odkup se bo dogovarjal s pogodbenim odkupovalcem, dodatno pa se bodo iskale še druge možnosti prodaje pridelka za doseganje čim višjih odkupnih cen. Ker je odkupna cena grozdja odvisna od več faktorjev bomo s stalnim izobraževanjem in seznanjanjem z novostmi poskušali minimalizirati vpliv napak pri pridelavi na doseženo odkupno ceno. S ciljem zagotavljanja boljše kakovosti bomo članom skupine omogočili dobavo zaščitnih sredstev in ostalega repromateriala po ugodnih cenah. Prav tako bomo v sodelovanju s strokovnim kadrom odkupovalca omogočili svetovanje našim članom v primeru izrednih vremenskih razmer oz. ko bodo člani pomoč potrebovali. S takim načinom delovanja skupine želimo doseči:

  • Nadaljnjo rast odkupa in prodaje
  • Povečanje kvalitete in s tem rast dodane vrednosti odkupljenega pridelka
  • Vlaganje in seznanjanje z novimi tehnologijami
  • Povečanje izobraženosti članov

Želja članov skupine proizvajalcev skupaj s podjetjem AGROKOOP d.o.o. je v prihodnjih letih na primerni lokaciji organizirati tudi predelavo odkupljenega pridelka grozdja, kot prešni center, ki bi omogočil zagotavljanje še višje kvalitete, večjo fleksibilnost in doseganje višje dodane vrednosti pridelka. Trenutno se pridelek grozdja dostavlja v oddaljeni prešni center kleti odkupovalca, kar povzroča dodatne stroške, velik logistični problem in vpliva na kvaliteto dostavljenega pridelka.